Iedere Nederlander heeft voldoende kansen om van een dubbeltje een kwartje te maken. Dan helpt het wel als je op de juiste plek bent opgegroeid.

De buurt waarin je bent opgegroeid speelt een grote rol in je kansen voor de arbeidsmarkt. Dit klinkt vanzelfsprekend, echter is het nooit eerder aangetoond. Net als het effect van die buurt om maatschappelijk op te klimmen.

De onderzoekers van Stichting Economisch Onderzoek(SEO) hebben meer duidelijk gevonden. Ze kregen een subsidie van Goldschmeding Foundation omdat deze een kansenongelijkheid wil tegengaan.

Het viel tot nu toe volgens de SEO vast te stellen dat kinderen die geboren zijn in gezinnen met een inkomen dat tot de onderste 20 procent behoort, een kans van 12 procent hebben om als volwassene tot de bovenste 20 procent inkomens te behoren. In Zweden en Canada daarvan hoger en in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk lager.

Op naar een andere wijk

Op basis van data van het CBS maakten de SEO-onderzoekers een analyse van ouders, individuen, buurten en inkomens. Deze gegevens maakte het mogelijk de inkomenspositie van de ouders af te zetten tegenover die van hun kinderen. Hierdoor werd duidelijk wat het effect is van verhuizen naar een betere buurt. Tegenover het blijven wonen in een mindere buurt.