Verschillende woningcorporaties hebben bekend gemaakt meer te gaan investeren in het onderhouden en renoveren van sociale huurwoningen. Ook zal er in het nieuwe jaar meer ruimte gemaakt worden voor nieuwbouw.

De landelijke vereniging van woningcorporaties Aedes stelt dat het weer beter gaat met een groot deel van de corporaties. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden tot verbouwing en onderhoud. Hieronder zullen we vaak aanpassingen zien in de vorm van een vernieuwde centrale verwarming, isolatie en dubbel glas.

Uit het onderzoeksrapport dat werd opgesteld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de uitgaven voor verbeteringen in het huidige vooruitzicht zullen stijgen naar 1,9 miljard euro. Vorig jaar was de stijging echter groter, toen steeg het geplande budget voor verbeteringen van 1,1 miljard naar 1,6 miljard euro.

De NOS concludeert uit een tevredenheidonderzoek onder huurder dat 1 op de 5 huurders ontevreden is over zijn woning. Hiernaast geven huurders uit het onderzoek de woningen gemiddeld slechts een 6,1. Uit eigen onderzoek van Aedes kwam een 7,3 naar voren als het gemiddeld cijfer over de tevredenheid van de huurders.

Aedes beweert bekend te zijn met de algemene klachten die naar voren komen uit het onderzoek van de NOS. De meeste problemen zouden liggen bij de Huurderslijn. Dit is de telefonische dienst voor gebreken aan woningen. Men heeft tegenwoordig de mogelijkheid om de huur tijdelijk te laten verlagen tot wel 40% door beroep te doen om enkele opties bij de Huurcommissie. Dit is volgens de woonband een gepaste manier waarop achterstallig onderhoud kan worden aangepakt

In 2017 zullen er 30.000 verbeteringen of onderhoudsingrepen plaatsvinden van een geschatte waarde van 20.000 duizend euro of meer.